Tag Archives: EPIC

How to download digital voter Identity card – Download PDF Version of your Voter Id

How to download digital voter Identity card – Download PDF Version of your Voter Id ડિજિટલ કાર્ડના લાભ E-EPIC નવા વોટર્સને જારી કરાતા પ્લાસ્ટિક વોટર કાર્ડથી અલગ હશે. એને ડિજિલોકરમાં પણ અપલોડ કરી શકાય છે.E-EPIC ડાઉનલોડ કરતાં પહેલાં KYC કરાવવું પડશે. આ સુવિધા મળ્યા પછી વોટરને એડ્રેસ ચેન્જ થાય ત્યારે વારંવાર નવું કાર્ડ બનાવવાની જરૂર નહીં પડે. આ… Read More »