માનવ ગરિમા યોજના લાભાર્થી યાદી 2022

By | September 5, 2022

માનવ ગરિમા યોજના લાભાર્થી યાદી 2022

માનવ ગરિમા યોજના લાભાર્થી યાદી 2022 | ગુજરાત સરકારે માનવ ગરિમા યોજના લાભાર્થી યાદી 2022, માનવ ગરિમા યોજના લાભાર્થી યાદી 2022 esamajkalyan.gujarat.gov.in પર જાહેર કરી.

માનવ ગરિમા યોજના લાભાર્થીઓની યાદી 2022
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રાજ્યની અનુસૂચિત જાતિઓ, અનુસૂચિત જનજાતિઓ, ઓબીસી અને પછાત વર્ગને આર્થિક મદદ કરવા માટે માનવ ગરિમા યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના અંતર્ગત ઉપરોક્ત જ્sાતિઓમાં ઉદ્યોગસાહસિકતા, પૂરતી આવક અને સ્વ-રોજગાર પેદા કરવા માટે વ્યક્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. સરકાર સામાજિક રીતે પછાત વર્ગોને વધારાના સાધનો / સાધનો પણ આપવા જઈ રહી છે જેથી તેઓ તેમના સ્થાનિક વ્યવસાયને આગળ ધપાવી શકે.

માનવ ગરિમા યોજનાની યાદી 2022


આ સાધનો મુખ્યત્વે શાકભાજી વેચનાર, સુથાર અને વાવેતર સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓને આપવામાં આવશે. ગુજરાત માનવ ગરિમા યોજના હેઠળ પાત્ર લાભાર્થીઓને 4000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ પણ આપવામાં આવશે. આ યોજનાના સફળ અમલીકરણ સાથે, રાજ્યનો બેરોજગારીનો દર નીચે જશે. ગુજરાત માનવ ગરિમા યોજના પણ રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા જઈ રહી છે. તમે આ યોજના માટે ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન મોડ દ્વારા અરજી કરી શકો છો.

માનવ ગરિમા યોજના 2022 નો હેતુ

👉 જે વ્યક્તિઓ નાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા ઇચ્છુક છે તેમને સ્વ-રોજગાર કીટ આપવામાં આવે છે.

કુલ 4 પ્રકારના વ્યવસાય માટે ટૂલ કીટ આપવામાં આવે છે. ( યાદી નીચે પ્રમાણે છે.)
કડિયાકામના
સજાની કામ
વાહન સેવા અને મરમ્મત
મોચી
ટેલરિંગ
ભરતકામ
પોટરી
ફેરી વિવિધ પ્રકારના
પ્લમ્બર
સૌંદર્ય પ્રસાધનોની જાહેર સંસ્થા
ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો મરમ્મત
કૃષિ લુહાર / વેલ્ડિંગ કામ
સુથાર
કપડાની
તારીખ સાવરણી supada
દૂધ-દહીં વિક્રેતા
માછલી વિક્રેતા
પાપડની સર્જન
અથાણું બનાવે
ગરમ, ઠંડા પીણા, નાસ્તાનું વેચાણ
પંચર કીટ
ફ્લોર મિલ
સ્પાઈસ મિલ
રૂ. (સખી મંડળની બહેનો)
મોબાઈલ રીપેરીંગ
પેપર કપ અને ડીશ મેકિંગ (સખીમંડળ)
હેર કટિંગ
પ્રેશર કૂકર રસોઈ માટે (ઉજ્જવલા ગેસ કનેક્શનના લાભાર્થીઓ)

માનવ ગરિમા યોજના લાભાર્થીઓની યાદી 2022 -જાહેર તારીખ :૨૨-૦૮-૨૦૨૨

માનવ ગરીમા યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માં કોમ્પ્યુટરાઇઝ ડ્રોમાં પસંદ થયેલ લાભાર્થીઓની યાદી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *