Category Archives: Health

આંખ આવી હોય તો શું કરવું અને શું ના કરવું જુઓ અહીં ક્લિક કરીને

Eye Flu શું છે? Eye Flu નું કારણ અને તેની સારવારEye Flu શું છે? Eye Flu નું કારણ અને તેની સારવાર : Eye Flu એ ઝડપથી ફેલાતો રોગ છે, જેમાં આંખના આગળના ભાગને આવરી લેતી આંખની પટલમાં સોજો અને લાલાશ જોવા મળે છે. Eye Flu એ આંખનો રોગ છે, જેને વાયરલ નેત્રસ્તર દાહ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.… Read More »