વિરોલ  આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત 2024

વિરોલ  આશ્રમશાળા શિક્ષણ સહાયક ભરતી જાહેરાત 2024  – આ રીતે કરો અરજી :  શ્રી આદર્શ  કેળવણી  મંડળ મુ.પો – વિરોલ ,તા :દેવગઢ બારીયા , જિ:દાહોદ સંચાલિત  વિરોલ   આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક ની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે  વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો. વિરોલ  આશ્રમશાળા… Read More »

RNSBL Recruitment 2024 for Senior Executive Post

RNSBL Recruitment 2024:   RNSBL bharti 2024 ,   RNSBL Vacancy 2024 , New Jobs in RNSBL , Latest Jobs in RNSBL , Current Job in RNSBL ……………… RNSBL RECRUITMENT 2024 The  Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. has released an employment notification inviting candidates to apply for the positions of  below mentioned posts. This is a great chance for interested candidates who… Read More »

GACL Recruitment 2024 | GACL Bharti 2024 | GACL Vacancy 2024

 GACL    Recruitment 2024:   GACL bharti 2024 ,  GACL  Vacancy 2024 , New Jobs in GACL, Latest Jobs in GACL , Current Job in GACL GACL RECRUITMENT 2024 The Gujarat Alkalies and Chemicals Limited has released an employment notification inviting candidates to apply for the positions of  below mentioned posts. This is a great chance for interested candidates who are looking for  GACL… Read More »

NIACL Recruitment 2024 for 300 Assistant Posts

 NACL  Recruitment 2024:  NACL bharti 2024 , NACL  Vacancy 2024 , New Jobs in NACL, Latest Jobs in NACL, Current Job in NACL. NACL RECRUITMENT 2024 |  The  The New India Assurance Company Limited (NIACL) has released an employment notification inviting candidates to apply for the positions of  below mentioned posts. This is a great chance for interested candidates who are… Read More »

GPSC Exam Calendar 2024 PDF | Check GPSC Exam Date at gpsc.gujarat.gov.in

GPSC Exam Calendar 2024 PDF | Check GPSC Exam Date at gpsc.gujarat.gov.in Gujarat Public Service Commission has published The latest examination program for the upcoming examinations organized by the Gujarat Public Service Commission is as follows Are revealed. Relevant candidates are requested to take note. For more information candidates can visit the Commission’s website https: /gpsc.gujarat.gov.in and https:… Read More »

Gujarat Forest Guard Call Letter 2024

Gujarat Forest Guard Call Letter 2024: Gujarat Forest Guard Call Letter 2024 will be released 1st February on its website. Candidates who are eagerly waiting for Gujarat Forest Guard Call Letter 2024 can get direct download link here once released. Under the control of Department of Forests and Environment, Government of Gujarat, Principal Chief Conservator of Forests and… Read More »

CRPF Constable GD Sports Quota Recruitment 2024

 CRPF Recruitment 2024:  CRPF bharti 2024 ,   CRPF Vacancy 2024 , New Jobs in CRPF , Latest Jobs in CRPF, Current Job in CRPF CRPF RECRUITMENT 2024 The  has released an employment notification inviting candidates to apply for the positions of  below mentioned posts. This is a great chance for interested candidates who are looking for  Jobs 2024.for more details  read… Read More »

Gyan Sadhana Scholarship 2024 | જ્ઞાન સાધના મેરીટ સ્કૉલરશીપ યોજના 2024

Gyan Sadhana Scholarship 2024 | જ્ઞાન સાધના મેરીટ સ્કૉલરશીપ યોજના 2024: ધોરણ- ૧ થી ૮માં સરકારી અથવા અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળાઓમા સળંગ અભ્યાસ કરી ધોરણ-૮નો અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલ હોય તેમજ બાળકોનો મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૯ (RTE Act, 2009) અને તે હેઠળ રચાયેલા બાળકોનો મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણનો અધિકાર નિયમો, ૨૦૧૨ અન્વયે ૬ થી ૧૪ વર્ષના નબળા… Read More »

Pariksha Pe Charcha 2024 Registration | LIVE TELECAST

Pariksha Pe Charcha 2024 Registration, PPC Certificate Download :NEW DELHI: The Ministry of Education (MoE) on Wednesday began the registration process for Pariksha Pe Charcha 2024. PPC 2024 will be an annual event that will provide an opportunity for students, parents, and teachers to engage in direct interaction with Prime Minister Narendra Modi. Interested students can visit the… Read More »

26 January Photo Frame App

26 January Photo Frame App26 January Photo Frame App: We are presenting you HD collection of 26th January Photo frames; we have designed big collection of Republic Day photo frame for you. 26 January, Republic Day photo editor is free to use to make your impressive photo that shows your feelings for nation26 January Photo Frame App Download:… Read More »